استوکبرچسب

با شروع ویروس کرونا ، خرید و فروش لپ تاپ گرم تر از همیشه شد و قیمت های لپ تاپ نیز به سرعت بالا رفتند . این موضوع باعث شد تا خریداران ایرانی به سمت لپ تاپ های استوک و