تست سلامتبرچسب

برخی از سنسور‌ها و سخت‌افزار‌های گوشی های اندرویدی قابل بررسی و تست گرفتن هستند. به همین منظور میتوانیم به کمک یک سری نرم افزار از سلامت گوشی های اندرویدی تست بگیریم و میزان کارایی این گوشی ها را مورد آزمایش