داغ شدن گوشیبرچسب

گرم شدن گوشی پس از استفاده امری کاملا طبیعی است ولی داغی بیش از اندازه برای هر گوشی خطرناک است و باید از آن اجتناب کرد. طبیعتا حین بازی کردن گوشی مقداری داغ میشود ولی اگر در حالت های عادی