ماینتوربرچسب

تمامی پردازش هایی که در دل کامپیوتر و لپ تاپ رخ میدهد ، در نهایت توسط مانیتور قابل مشاده است. اما سوال اصلی اینجاست که یک مانیتور خوب چه ویژگی هایی دارد؟ در واقع در این مقاله به بررسی ویژگی های