هارد دیسکبرچسب

اکثر کاربران لپ تاپ یا سیستم های خانگی با واژه هارد آشنا هستند و این موضوع را به خوبی میدانند که هارد فضایی است برای ذخیره کردن ! هارد های نسل جدید با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته سرعت لپ