ویروسبرچسب

با ظهور سیستم عامل قدرتمند و ساده ویندوز ، برنامه های مفید و مخرب زیادی مخصوص این سیستم عامل تولید و ایجاد شد. ویروس ها از جمله بدافزار هایی هستند که سیستم شما را مورد هدف قرار داده و باعث