ویندوز 7برچسب

مخفی کردن فایل ها و پوشه ها در ویندوز ، یکی از ساده ترین تکنیک های حفاظت از اطلاعات است . اطلاعات شخصی وخصوصی جزء یکی از مهم ترین اطلاعات هر شخص می باشند که به هر یک از ما