اخبار، ایسر، خدمات ایسوس سرگزیبرچسب

در مقالات قبلی که به بررسی خانواده شرکت ایسر پرداخته بودیم ، لپ تاپ هایی را به شما معرفی کردیم که تنها برای گروه و کاربران به خصوصی مناسب بود ؛ اما کاربران دیگری هم هستند که چندین استفاده مختلف