فتوشاپبرچسب

تایپوگرافی و ابزار های نوشتاری جزو آپشن های مهم فتوشاپ است. پیش از انجام هرگونه تغییراتی در متن باید به ابزار پاراگراف دسترسی داشته باشید. سترسی به پنل  Paragraph همانطور که در آموزش های قبلی آموختید، پنل های کاراکتر و پاراگراف، هر دو  در یک