فناوریبرچسب

زمانی که اسمبل کردن یک سیستم به پایان میرسد و قبل از آنکه فن روی سی پی یو قرار بگیرد ، باید روی سطح سی پی یو یا همان پردازنده از خمیر سیلیکون استفاده کنیم. با وجود آنکه قیمت چندانی